communicatietraining

"De positieve mindset en de humor maken dat iedereen zich veilig genoeg voelt om goed mee te doen"
Bert, teamleider

Koenis in cases

"Ik herken mij niet in deze kritiek"
Overheidsinstelling: een projectleider wil leren medewerkers te confronteren met verbeterpunten zonder de relatie te benadelen. Aanleiding is een medewerker die tijdelijk elders was aangesteld, maar uit dat team werd gezet. De diffuse communicatie maakte de situatie extra lastig: de medewerker kreeg te horen dat het niet aan hem lag, de projectleider dat de medewerker onder de maat had gepresteerd en niet goed samenwerkte. Wanneer de projectleider de medewerker daarmee confronteert, is zijn reactie: "Ik herken mij niet in deze kritiek". De medewerker legt de schuld voor de slechte resultaten bij de projectleider.

Oefening met beoordelingsgesprekken geeft de projectleider ammunitie om de medewerker aan te zetten tot zelfreflectie. Een van zijn inzichten:
"Aha, ik moet dus eerder samenvatten wat er speelt!"

Hoe concreter hoe beter

Zorginstelling: de productiviteit van veel medewerkers is onvoldoende. Zeven teamleiders oefenen het 'Aanspreken op disfunctioneren'. Als praktijkvoorbeeld dient een verpleegkundige die al 10 jaar in dienst is en de productiedoelen structureel niet haalt. Hij is hier eerder op aangesproken maar hij noemt steeds persoonlijke omstandigheden als oorzaak, zoals een slechte relatie of een kind dat niet goed slaapt.

In de training leren alle 7 deelnemers het disfunctioneren helder te benoemen en SMART afspraken te maken. We oefenen praktijksituaties, waarin Koenis steeds tegengas geeft of hints laat vallen. Enkele inzichten die zij opdoen zijn:
- ik moet zelf korter van stof en doelgericht zijn
- ik hoef niet de problemen voor de medewerker op te lossen, maar wel aangeven wat de consequenties zijn als hij ze niet oplost
- ik moet de medewerker eerder confronteren met de kritiek. Niet: 'Hoe is het nou met jou, en wat leuk dat je wat beter je best doet', maar concreet: 'Je hebt je doelen niet gehaald. Hoe ga je dat oplossen?'


De juiste communicatiestijl

Overheidsinstelling: een leidinggevende wil de functioneringsgesprekken effectiever maken. Directe aanleiding is een medewerker die tijdelijk op zijn afdeling werkt, maar niet goed meewerkt. Hij levert vaak te laat, is niet open en draagt niet bij in discussies van het team, terwijl hij wel een expert is. De leidinggevende heeft het gevoel dat hij zijn projectdeelname niet serieus neemt.

In de training oefent de leidinggevende het gesprek, waaruit inzichten volgen over de juiste communicatiestijl, zoals:
- negatieve observaties moet je bespreekbaar maken
- openheid is belangrijk om vertrouwen te winnen
- ga niet zelf het probleem oplossen, maar bied wel ondersteuning
- stel open vragen, vraag door en luister goed naar achterliggende motieven tot je hebt achterhaald wat er speelt


Zoiets weet je niet van jezelf

Ambtenaar: haar taak was haar collega's te bewegen de Europese regels uit te voeren. Maar ze ontmoette overal weerstand, zonder dat ze begreep waar dat aan lag. Tijdens een persoonlijke training kwam Koenis erachter dat ze uit een streng religieuze omgeving kwam. Daardoor had ze als referentiekader meegekregen dat hoger gezag 'heilig' is en in elke situatie gehoorzaamheid vereist. Die gehoorzaamheid verwachtte ze ook van haar collega's. Ze paste dus haar referentiekader toe zonder dat ze zich daarvan bewust was.

Haar verwachtingen uitte ze heel subtiel, in haar houding, in haar blik. Met respect en humor hield Koenis haar een spiegel voor. Tijdens de oefening zag zij ineens zichzelf, werd ze zich bewust van haar meta-communicatie. Dat inzicht was de basis voor gedragsverandering.

 

CV Hans Koenis

Trainer Persoonlijke ontwikkeling, Communicatie en Presenteren bij

Altrecht GGZ, VU-loopbaancentrum, Enexis, Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, De Amsterdamse School, AMC, ROC van Amsterdam, ROA, ProPersona

Trainingsacteur 1994 – heden

ondermeer bij
Ardis, Theater Express, Ludens Talentontwikkeling, Enexis, De Federatie, De Werkloods, De Baak, Theater Express, GITP, FlexAssessment, Blijfgroep, Helios Zorg, TU Eindhoven

Opdrachtgevers

ondermeer bij
Ministeries VWS, Financiën, Justid, VROM, EZ, SZW, OCW
Gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Zaandam, Haarlem, Zwolle
Onderwijs VU, Hogeschool van Amsterdam, Haagse Hogeschool, ROC
Bedrijven Schiphol, KLM, TaTA, Mammoet, Heimans, Imtech
Banken Rabo, ABN
Ziekenhuizen AMC, Jeroen Bosch, MCA
GGZ Arkin, Pro Persona, Pompestichting, Cordaan
Diversen Belastingdienst, Politie, Agentschap NL, DUO, Brandweer

Coaching 2004 – heden

ondermeer bij
Gemeentes Amsterdam, Utrecht, Lansingerland, Opmeer, Haarlem, Purmerend
Regionaal Orgaan Amsterdam
Particulieren


Hans Koenis | Weesperzandpad 6 1111 RT Diemen | 020 471 39 13 | 06 245 487 88 | info@hanskoenis.nl